Občianske združenie Severná

Vytvárame priestor, kde je radosť žiť

2% z vašich daní pre OZ severná

Teraz sa opäť blíži čas, kedy budete môcť až 3% zo svojich daní darovať na ďalší rozvoj komunity na Severnej... Okrem komunitných piknikov sa plánuje:

👉 Upravenie pivnice na odkladanie vecí OZtka
👉 Pravidelné tréningy severskej chôdze - Nordic walkingu
👉 Brigáda
👉 Sadenie živého plota
👉 Komunitný grant
👉 Deň detí
👉 Koniec školského roka
👉 Džemovica
👉 Začiatok školského roka a koniec prázdnin
👉 Haloween
👉 Klzisko
👉 Vianočná kapustnica a punč
👉 Koncoročná káva
👉👉👉 a kopec ďalšieho!

Všetky tohtoročné akcie sme boli schopní zorganizovať najmä vďaka obrovskej ochote susedskej pomoci, ale samozrejme aj vďaka finančným príspevkom z mestských dotácií, z grantu KNZM, z darcovských príspevkov na stromčeky, z členských príspevkov členov OZ Severná a v neposlednom rade z Vašich 2% z daní. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc, ktorou ste sa s nami spolupodieľali na krajšej Severnej. 🙏

PS: A keby ste mali chuť sa stať členmi OZ Severná, ste srdečne vítaní!


Pár užitočných informácií a dátumov 🙂

ZAMESTNANEC

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

POVINNOU PRÍLOHOU „VYHLÁSENIA“ JE
Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

FYZICKÁ OSOBA

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

PRÁVNICKÁ OSOBA

Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

AKO DAROVAŤ 3 % Z DANE

Mnohí z Vás ste vykonávali v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre našu organizáciu (brigády, pomoc pri akciách, staranie sa o stromčeky či okolie na Severnej) najmenej v počte 40 hodín, preto môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti môžeme fyzickej osobe vydať Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a Vy ho priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.
Ak sa rozhodnete darovať OZ Severná svoje 2% a boli ste súčasťou komunitných akcií a života v minulom roku, ozvite sa nám a my Vám radi potvrdenie na 3% vystavíme.


Vyhlásenie na poukázanie 2% z dane