Stromy na Severnej

Vysadili sme si ich sami a budeme sa o ne starať

Stromy pre lepšiu budúcnosť našich detí!

Zasadiť strom v meste a mať možnosť sa o "svoj" strom starať by nemalo byť privilégiom ale samozrejmosťou každého občana. Mestá nie sú, a ani by nemali byť ostrovmi v okolitej krajine. Práve bohatá a kvalitná zeleň robí život na sídlisku príjemným. Dôvodov je veľa: nižšia teplota, kvalitnejšie ovzdušie, zadržiavanie vlahy, domov pre vtáky a hmyz, výroba kyslíka, nižšia hlučnosť, pokoj v duši... a s pozitívami by sa dalo pokračovať.

Na jar 2021 sa vďaka spolupráci obyvateľov sídliska Severná a mesta podarilo vysadiť 44 stromčekov. Každý stromček má svojho "adoptéra" dieťa či rodinu. Financovanie stromčekov bolo zabezpečené 40% adoptérmi, 30% podporou mesta a 30% príspevkami širšej verejnosti. Pomedzi stromčeky je osadený vtáčí náučný chodník, ktorý obsahuje množstvo zaujímavých informácií o našich štebotavých susedoch.

Stromčeky boli vysadené vďaka finančnej podpore dobrosrdečných ľudí a OZ Severná, ZAaRES BB a Mesto Banská Bystrica

Mapa stromčekov:


Nižšie je pôvodné info k tomuto projektu...

Deti sú naša budúcnosť a stromy sú tá ich. My ich to chceme naučiť ich vlastným stromom - áno aj napriek tomu, že bývame na sídlisku v meste. Ukázať im, že stromy sú dôležitou súčasťou ekosystému, že sú domovom vtákov či hmyzu a vďaka nim môžeme dýchať. Chceme im ukázať, že jednotlivec - že naše deti, môžu pozitívne ovplyvniť svoj strom... dať mu vodu, keď je sucho, nedovoliť jeho ničenie, upozorniť, keď nie je niečo v poriadku.

Ukázať im, že majú možnosti a silu bojovať za zelenšiu budúcnosť, že ekológia a klíma je téma ich životov.

Ako rodičia a komunita sme sa snažili získať peniaze cez projekt. Získali sme všetky povolenia avšak nevybrali nás. Potom sme to skúsili cez mesto a ZAaRES prisľúbil participáciu na 10tich stromčekoch. Vyčítať niekomu, že dal prednosť iným zaujímavejším či pálčivejším témam, alebo nepodporil viac, by bolo nesprávne. Vnímame, že situácia je ťažká a prioritou mesta je riešiť koronu.

My však nechceme čakať rok, možno dva-tri. Stromy potrebujú čas aby narástli - aby mohli zmohutnieť a naozaj slúžiť.

Strom stojí 60€. 25€/strom si dávame my ("adoptéri" stromu), ako súčasť participácie.

Chceme nasadiť viac ako 40 nových stromčekov, pričom 10 stromčekov máme prisľúbených od ZAaRESu. Chceme ukázať, že téma klímy sa občanov miest dotýka a chcú ju riešiť. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť zbierku.

Za rodičov, občanov a klímu vás prosíme o pomoc! Každé 1€ robí náš sen za stromy reálnejším!

Vaše dobrovoľné príspevky môžete posielať na účet OZ Severná: SK46 8330 0000 0022 0190 7898 - s poznámkou STROM a poprosíme pripísať aj kontakt na vás (aby sme vás mohli informovať, ako projekt prebieha)

Prečo podporiť neznámych ľudí na neznámom sídlisku? Pretože každý strom sa počíta a ten, čo má svojho "majiteľa" má oveľa väčšie šance na prežitie a teda slúženie pre nás všetkých. A preto, lebo vám chceme ísť príkladom

Päť rokov dozadu bola Severná bežným anonymným sídliskom. Čo sa zmenilo? Ako susedia sme prestali byť nevšímaví. Začali sme meniť svoje okolie, robiť si pikniky, organizovať brigády... ešte máme veľké plány, ale už teraz vidíme, že práve samotný občan má najväčšiu silu meniť a ovplyvňovať svoje okolie - mesto vie byť občas nápomocné, ale hlavné chcenie musí vychádzať od nás - ľudí.

Toto je prosba ľudí ľuďom o pomoc, za zelenšie mesto a uvedomelejšiu budúcnosť našich detí. Aj vďaka vám sa nám môže podariť otvoriť diskusiu s mestom - za jednoduchšiu výsadbu a prehodnotenie súčasných nastavených noriem vo výbere druhov stromov! Pretože mesto musí videť, že je vôľa od ľudí, až potom začne niečo meniť

Ďakujeme!

OZ Severná a obyvatelia Severnej